WELCOME TO CSiGORA
Home of Kuvasz & Puli

_________________________________________________________

WWW.CSiGORA.SE

 
NEWS
ABOUT US
THE  KUVASZ
OUR DOGS
PUPPIES
LITTERS
RESULTS
GALLERY
GUESTBOOK
LINKS
CONTACT
HOME
 
 
 
 


  

 


 

Den stora vackra vita hunden

Kuvasz är en stor herdehund med anor från den ungerska pustan. Den har en mångårig historia och betraktas som en 'urhund' - dvs signalsäker och med hundens ursprungliga instinkter i behåll. I Ungern användes kuvaszen bland annat för att vakta boskapshjordarna från inkräktare som varg, björn och boskapstjuvar. Än idag arbetar kuvaszen som flockvaktare, det är då viktigt att de på ett tidigt stadium får anpassa sig till sin flock.

I samband med jordbrukets utbredning fungerade kuvaszen som gårdshund och i och med industrialismens genombrott fick kuvaszhundar vakta industriområden. Fortfarande används kuvaszen som vakthund, men den trivs absolut bäst i familjemiljö, då den har ett stort behov av (mänskligt) sällskap.


"Hoffi" Photo: E-M Edberg

I Sverige används kuvaszen i första hand som vakt- och sällskapshund. Kuvaszaveln i Sverige bedrivs i liten skala, vilket innebär att det endast föds några kullar per år. Kuvasz betraktas som en frisk och sund ras som sällan eller aldrig behöver uppsöka veterinär. Rasen har funnits i Sverige sedan 1969 då dr Tibor Buzády introducerade rasen i landet. De första kullarna bygger på importer från Ungern och det är än idag den ungerska typen som eftersträvas i den svenska kuvaszaveln. Idag finns det ca 300 kuvaszer i Sverige.

Kuvasz är en intelligent och lättlärd hund som tycker det är roligt att hitta på olika aktiviteter, så länge de inte inkräktar på hans eller hennes värdighet. Kuvaszens historia skvallar om en självständigt arbetande hund varför kuvaszen kan ifrågasätta husses eller mattes beslut. Denna självständighet plus envishet kommer sätta husse och matte på prov under unghundsperioden. Kuvaszens följsamhet förutsätter därför att ägaren under unghundstiden upprättat ett gott ledarskap gentemot sin hund. Ledarskapet bör bygga på en förtroendefull relation snarare än dominans. Denna relation måste grundläggas tidigt, med en rättvis, konsekvent och kärleksfull hand.

VALPAR
STANDARD

RAS

LÄS MIN BLOGG!

CSIGORA_________________________________________________________CSIGORA